Пайдалуу шилтемелер

Россиянын илимий электрондук китепканасынын сайтындагы илимий цитатанын орус индекси (РИНЦ) менен интеграцияланган “КУУнун Жарчысы” журналынын бети. ,бул жерде.

Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясы. бул жерде.

Дүйнөдөгү эң ири реферат жана цитата маалымат базасы. бул жерде.

Web of Science.сом-илимий журналдардагы жана патенттердеги жарыялоолордун рефераттык маалыматтар базасын, анын ичинде басылмалардын өз ара цитаталарын эске алуучу базаларды бириктирүүчү издөө платформасы. бул жерде.

elibrary.ru порталында катталуу боюнча нускамалар. бул жерде

ORCID системасында каттоо боюнча нускамалар. бул жерде

Google Scholar веб-сайтында катталуу боюнча нускамаларилимий басылмалардын авторлору үчүн. бул жерде