Байланыштар

Шакирова Клара Капановна – э.и.д., бөлүм башчы
Тыныбек кызы Айсулуу – редактор
Табышбекова Элнура Эркинбековна – башкы адис

 

Макалалардын электрондук версияларын электрондук почта аркылуу жөнөтүү:E-mail: vestnik.knu@mail.ru

Байланыш телефондор: 0555 272179, 0707 070304